Fiscale aftrekbaarheid

Is speelpleinwerking

 GRATIS?

 

Nee, u betaalt als ouder nog steeds enkele euro’s voor een speelpleinnamiddag, MAAR deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar…

Wat houdt dit in?

Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, de sportsector maar ook het jeugdwerk zoals de speelpleinen aftrekbaar[1]. Het gaat in dit geval over kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dit voor kinderen beneden de 12 jaar[2]. Vroeger gold dit enkel voor kinderen tot 3 jaar. Aangezien de speelpleinwerking doorgaat tijdens de zomervakantie voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, kan het bedrag dat u als ouder betaalt dus helemaal ingebracht worden.

Er is wel een maximum ingesteld van €11,20 per opvangdag per kind; dat betekent dat een speelpleindag met een standaardtarief van €2,50/ dag daar ruimschoots onder blijft.

 

Wat moet ik als ouder doen om van dit voordeel te genieten?

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moet u over een document beschikken dat de deelname aan de activiteiten bewijst.  Dit document moet u bezorgd worden door de speelpleinwerking, maar opgelet: dit document wordt door ons opgesteld wanneer u als ouder hier uitdrukkelijk om vraagt voor 14 augustus 2020 en ons een envelop met daarop een postzegel en naam en adres op bezorgd. Dit kan best al tijdens de werking. Op die manier krijgt u het document later opgestuurd in het voorjaar van 2021.

Dit document stopt u vervolgens bij u belastingsaangifte (voor 2019); op uw belastingsbrief vult u onder de rubriek “aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar” het totaalbedrag in dat u op het bezorgde document terugvindt.

Voor meer info hierover kan u terecht bij de eindverantwoordelijke van speelplein de Pielewuiter ( Arne - 0475 87 43 44 of de.pielewuiter@gmail.com), of surft u naar: cjsm Vlaanderen[1] Zie art. 113 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de aanpassing van dit artikel door de wet van 27 december 2005.

[2] Zodra een kind 12 jaar geworden is, kunnen de kosten vanaf zijn/haar verjaardag niet meer afgetrokken worden.