Corona maatregelen

Zoals jullie ondertussen al weten, mogen we deze zomer werking geven! We zijn heel blij om alle Pielewuiters terug te zien. We zijn volop bezig met alles voor te bereiden voor een leuke zomer. Natuurlijk zal deze zomer anders zijn dan wat we gewoon zijn. Door het Coronavirus zullen we ons aan allerlei maatregelen moeten houden. De maatregelen die van toepassing zijn op ons speelplein vind je hieronder.


 
Onze bubbel 

De overheid heeft beslist om in de maand juli wekelijks met een bubbel van 100 kinderen te werken. (exclusief animatoren) Vanaf augustus zouden we onze bubbel mogen vergroten naar 200 kinderen, opnieuw exclusief animatoren. Binnen de bubbels van -12 hoeft er geen afstand gehouden te worden. Er hoeven ook geen mondmaskers gedragen te worden. Het is de bedoeling dat in de bubbel telkens dezelfde mensen aanwezig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat als kind X maar 1 dag in de week komt, deze bij de bubbel van 100/200 hoort en er een plaats weg is. Combinatie met ander jeugdwerk/hobby’s (sportkampen, kampen van jeugdbeweging, voetballen,...) is toegestaan, maar natuurlijk vraagt de overheid wel om uw gezond verstand te gebruiken en dit zoveel mogelijk te beperken. Als speelplein zijn wij niet verantwoordelijk om de ouders en de kinderen hierop te wijzen. De verantwoordelijkheid ligt dus volledig bij de ouders. Wij willen ook nog benadrukken dat de aantallen van onze bubbels voorwaardelijk zijn. Als de corona cijfers opnieuw stijgen, kan het zijn dat onze bubbel verkleind wordt naar 50 kinderen. 


Soms komen er op ons speelplein externen langs. Deze externen houden afstand van de kinderen en de animatoren. Zij zullen ook steeds een mondmasker dragen. Met externe mensen bedoelen we onze ondersteuners van JOS (jeugd ondersteuning Sint-Niklaas) en onze lokale ondersteuner voor Oost-Vlaanderen van de VDS. (Vlaamse dienst voor speelplein ondersteuning).

Inschrijvingen 

Dit jaar werken we zonder voorinschrijvingen. Dit wil zeggen dat jullie terug kunnen inschrijven ter plaatse op ons speelplein. De inschrijvingen gebeuren dag per dag. Hiermee bedoelen we dat je niet kan inschrijven ter plaatse voor een hele week. De medische fiches kan u ter plaatse invullen aan de tafel. 


Tijdens de inschrijvingen zijn er een aantal maatregelen van toepassing voor de ouders. We vragen om aan onze inschrijvingstafel de nodige afstand te bewaren. We vragen ook om een mondmasker te dragen voor onze veiligheid, maar ook voor uw eigen veiligheid. De mensen die ter plaatse inschrijven, kunnen cash betalen. We vragen wel om het geld op de tafel te leggen i.p.v. dit aan de animator te geven. Op onze inschrijvingstafel zal ook een flesje met handgel staan. Gebruik dit voor u iets aangeeft aan ons.


Verder hebben we een circulatieplan uitgewerkt voor tijdens de inschrijvingen. We vragen om langs het gemeentehuis binnen te komen op het speelplein om vervolgens uw kind(eren) in te schrijven. Als dit is gebeurd, verlaat u langs de bib het speelplein. Op deze manier komt u minder snel in contact met andere ouders en blijft het veilig. Als u toch iemand anders tegenkomt, probeer dan afstand te bewaren. Het speelterrein van de kinderen zal ook afgebakend zijn. Gelieve dit niet te betreden omdat dit deel tot onze bubbel behoort.


Mondmaskers en hygiëne 

Zoals hierboven al vermeld, stellen we het op prijs mocht u tijdens het afzetten en ophalen van uw kind(eren) een mondmasker dragen en de nodige afstand te bewaren. Uw kind hoeft geen mondmasker op te zetten. Onze animatoren dragen tijdens deze periodes van de dag wel mondmaskers. Als alle ouders van het terrein zijn, doen zij de mondmaskers af omdat we dan in onze bubbel zitten. Als u toch graag uw kind een mondmasker wil laten dragen, mag u dit zeker doen. 


Wij zullen tijdens de dag regelmatig de kinderen hun handen laten wassen. We zullen zelf ook regelmatig voorwerpen reinigen die veel worden aangeraakt (inschrijvingstafel, deurklinken,...)

Activiteiten

Onze spelactiviteiten zijn aangepast naar de corona-maatregelen. Toch hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen nog steeds volop plezier en fun kunnen beleven! Alles zal nog steeds even leuk verlopen zoals andere jaren, maar nu zal dit met de nodige maatregelen zijn die in ons achterhoofd zitten.


Vooropvang, lunch en vieruur

Onze vooropvang is deze zomer opnieuw van toepassing op dinsdag en donderdag. Als we een groot aantal kinderen hebben in de vooropvang, gebruiken we twee ruimtes. Zo zullen de kinderen met de leeftijd van 6-7-8 jaar in het paviljoen zitten en de kinderen met de leeftijd 9-10-11 jaar in een lokaal in de tekenschool zitten. Deze ruimtes worden voldoende verlucht. Bij een klein aantal kinderen zal dit niet van toepassing zijn.  


De kinderen eten ook in deze 2 ruimtes. Er zijn altijd gemiddeld 3 animatoren aanwezig in de ruimte waar uw kind speelt. Dit telt ook enkel bij een groot aantal kinderen. 


We vragen om zeker een drinkbus mee te nemen. Zo kunnen de kinderen water drinken uit hun eigen drinkbus tijdens de activiteiten. Tijdens het vieruurtje krijgen de kinderen fruitsap/appelsap van ons uit een beker van het speelplein.


Uitstappen

Dit jaar gaan we opnieuw uitstappen doen! Elke uitstap gaat in openlucht doorgaan. Het aantal kinderen dat mee kan op uitstap is echter beperkt. Er zouden maximum 30 kinderen mee kunnen op uitstap (afhankelijk van het aantal animatoren dat er aanwezig is). Op het moment dat we op uitstap zijn, volgen we de maatregelen die van kracht zijn volgens de federale regering. De inschrijvingen voor de uitstappen zullen online gebeuren. Je kan een week op voorhand inschrijven voor de uitstap van de week die volgt.


Tieners 

De tienerwerking gaat dit jaar opnieuw door. De tieners zullen altijd gescheiden spelen van de kinderen. In de tienerbubbel hoeven de tieners geen afstand te houden of mondmaskers te dragen. Ze moeten natuurlijk wel hun gezond verstand gebruiken. De animatoren die bij de tieners staan, hoeven ook geen mondmasker te dragen. Ook hier wordt opnieuw gevraagd om jullie gezond verstand te gebruiken en afstand te houden. Vanaf nu kunnen de tieners een volledige dag op dinsdag en donderdag komen. Zij doen op vrijdag soms ook een aparte tiener-uitstap.BKO (buitenschoolse kinderopvang) 

Elke zomer werken we samen met de BKO op de Droomballon. Dit jaar zullen we hier niet mee samenwerken. Dit komt omdat de kinderen die op de BKO zitten tot een andere bubbel behoren. Als deze kinderen wel worden toegelaten op het speelplein, raken er twee bubbels door elkaar en dat is niet de bedoeling. 


Zo, dit zijn alle aanpassingen en maatregelen die wij als speelplein hebben voorzien. We kunnen niet wachten om jullie opnieuw te verwelkomen. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren!  


Het Pielewuiterteam.