Corona maatregelen

Zoals jullie ondertussen al weten, mogen we deze zomer werking geven! We zijn heel blij om alle Pielewuiters terug te zien. We zijn volop bezig met alles voor te bereiden voor een leuke zomer. Natuurlijk zal deze zomer anders zijn dan wat we gewoon zijn. Door het Coronavirus zullen we ons aan allerlei maatregelen moeten houden. De maatregelen die van toepassing zijn op ons speelplein vind je hieronder.


 
Onze bubbel 

De overheid heeft beslist om wekelijks in een bubbel van 50 mensen te werken. Dat wil concreet zeggen dat er binnen deze bubbel geen afstand moet gehouden worden. 

Er hoeven ook geen mondmaskers gedragen te worden. Het is de bedoeling dat in de bubbel telkens dezelfde mensen aanwezig zijn. 

Hiermee wordt bedoeld dat als kind X maar 1 dag in de week komt, deze bij de 50 hoort en er een plaats weg is.

Uw kind zal ook per week in dezelfde bubbel aanwezig moeten zijn. Dat wil zeggen dat hij/zij binnen dezelfde week het speelplein

niet mag combineren met ander jeugdwerk (sportkamp, kinderopvang,...) Als er contact is met externen, zorgen wij ervoor dat deze mensen niet in de buurt van de kinderen komen. Die externe mensen zullen ook steeds een mondmasker dragen en afstand bewaren van de animatoren. Met externe mensen bedoelen we onze ondersteuners van JOS (Jeugd Ondersteuning Sint-Niklaas) en onze lokale ondersteuner voor Oost-Vlaanderen van de VDS. (Vlaamse dienst voor speelplein ondersteuning).


Inschrijvingen 

Wat betreft de inschrijvingen gaan we dit jaar uitzonderlijk met voorinschrijvingen werken. Hier zal een limiet op staan van 30 kinderen per week. Vervolgens zijn er nog 10 plaatsen vrij. Deze 10 plaatsen zijn voor kinderen die niet de mogelijkheid hebben om vooraf in te schrijven. We raden toch aan om online in te schrijven want we kunnen niet garanderen dat er plaats is om op de dag zelf fysiek in te schrijven aan onze inschrijvingstafel. De overige 10 plaatsen voorzien we voor onze animatoren. We benadrukken duidelijk dat de inschrijvingen meteen worden afgesloten als we volgeboekt zijn. Er is dan geen mogelijkheid meer om online in te schrijven!


Tijdens de inschrijvingen zijn er een aantal maatregelen van toepassing voor de ouders. 

  • We vragen om aan onze inschrijvingstafel de nodige afstand te bewaren. 
  • We vragen ook om een mondmasker te dragen voor onze veiligheid, maar ook voor uw eigen veiligheid. 
  • De mensen die ter plaatse inschrijven, kunnen cash betalen. 
  • We vragen wel om het geld op de tafel te leggen i.p.v. dit aan de animator te geven. 
  • Op onze inschrijvingstafel zal ook een flesje met handgel staan. Gebruik dat voor u iets aangeeft aan ons.

Verder hebben we een circulatieplan uitgewerkt voor tijdens de inschrijvingen. We vragen om langs het gemeentehuis binnen te komen op het speelplein om vervolgens uw kind(eren) in te schrijven. Als dat is gebeurd, verlaat u langs de bib het speelplein. Op deze manier komt u minder snel in contact met andere ouders en blijft het veilig. Als u toch iemand anders tegenkomt, probeer dan afstand te bewaren. Het speelterrein van de kinderen zal ook afgebakend zijn. Gelieve het niet te betreden omdat dit deel tot onze bubbel behoort. 


Mondmaskers en hygiëne 

Zoals hierboven al is vermeld, stellen we het op prijs mocht u tijdens het afzetten en ophalen van uw kind(eren) een mondmasker dragen

Als dit door omstandigheden niet kan, vragen we nogmaals om de nodige afstand te bewaren. Uw kind hoeft geen mondmasker op te zetten (Uitzonderlijk 12+! Zie rubriek tieners!.

Onze animatoren dragen tijdens deze periodes van de dag wel mondmaskers. Als alle ouders van het terrein zijn, doen zij de mondmaskers af omdat we dan in onze bubbel zitten. 

Als u toch graag uw kind een mondmasker wil laten dragen, mag u dat zeker doen. Wij zullen tijdens de dag regelmatig de kinderen hun handen laten wassen. We zullen zelf ook regelmatig voorwerpen reinigen die veel worden aangeraakt (inschrijvingstafel, deurklinken,...) 

Activiteiten

Onze spelactiviteiten zijn aangepast naar de corona-maatregelen. Toch hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen nog steeds volop plezier en fun kunnen beleven!

Alles zal nog steeds even leuk verlopen zoals andere jaren, maar nu zal dit met de nodige maatregelen zijn die in ons achterhoofd zitten. 


Vooropvang, lunch en vieruur

Onze vooropvang is deze zomer opnieuw van toepassing op dinsdag en donderdag. Als we een groot aantal kinderen hebben in de vooropvang, gebruiken we twee ruimtes. 

Zo zullen de kinderen met de leeftijd van 6-7-8 jaar in het paviljoen zitten en de kinderen met de leeftijd 9-10-11 jaar in een lokaal in de tekenschool zitten. 

Bij een klein aantal kinderen zal dat niet van toepassing zijn.  


De kinderen eten ook in deze 2 ruimtes. Er zijn altijd gemiddeld 3 animatoren aanwezig in de ruimte waar uw kind speelt. Dit telt ook enkel bij een groot aantal kinderen. 

We vragen om een lege drinkbeker of drinkbus mee te brengen. Normaal gebruiken de kinderen bekers van het speelplein om uit te drinken, 

maar dit slaan we deze zomer over. Zo blijft alles hygiënisch. De kinderen krijgen tijdens de dag in hun eigen drinkbeker of drinkbus water. 

Tijdens het vieruurtje vullen wij hun beker met sap van het speelplein. De animatoren dragen handschoenen terwijl de koeken worden uitgedeeld aan de kinderen. 


Uitstappen

Wij hebben besloten om dit jaar geen uitstappen te doen op vrijdag. Zowel bij het openbaar vervoer als op de uitstap zelf komen we in contact

met externe personen en zal de kans op besmetting groter worden. Niet getreurd, ons speelplein zal natuurlijk op vrijdag een hele dag open zijn (met vooropvang!).

Op deze dag spelen we leuke spelletjes en doen we leuke activiteiten! 


Tieners 

De tieners zijn dit jaar opnieuw welkom op dinsdag- en donderdagnamiddag. Op vrijdag hebben wij besloten om geen tienerwerking te doen. 

Omdat twaalf plussers binnen de groep behoren die een grotere kans hebben op besmetting, dragen de tieners verplicht een mondmasker tijdens de activiteiten. 

De animatoren die bij de tieners staan, dragen ook een mondmasker. Wie geen mondmasker heeft, kan geweigerd worden voor die speelnamiddag. 


We vragen ook aan onze tieners om niet in contact te komen met de kinderen en andere animatoren van onze werking. BKO (buitenschoolse kinderopvang) 

Elke zomer werken we samen met de BKO op de Droomballon. Dit jaar zullen we hier niet mee samenwerken. Dat komt omdat de kinderen die op de BKO zitten tot een andere bubbel behoren. 

Als deze kinderen wel worden toegelaten op het speelplein, raken er twee bubbels door elkaar en dat is niet de bedoeling. Zo, dat zijn alle aanpassingen en maatregelen die wij als speelplein hebben voorzien. We zijn heel blij dat we deze zomer open gaan en we kunnen niet wachten om jullie opnieuw te verwelkomen, mits een paar aanpassingen. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren!  


Het Pielewuiterteam.